Tечни торове за листно подхранване с макро и микроелементи MAXGROW.

За Нас

Агро Ойл Къмпани ООД е търговско дружество в областта на разработката, производството и продажбите на течни и твърди торове в пълната им гама – азотни, фосфорни, калиеви и комбинирани.

Основната си дейност Агро Ойл Къмпани развива на територията на Република България.Нашата основна амбиция е да работим в бъдеще с водещите фирми вносителки на препарати и торове и , като предлагаме най-високо качество при най-изгодни условия.Гъвкавата ни ценова политика отговаря на реалностите на пазара и на нуждите на земеделските производители. Основен приоритет на фирмата е директният контакт с производителя, чрез консултации и посещения на място, чрез точна и навременна диагностика на болестите и неприятелите по растенията.

Агро Ойл Къмпани ООД е гаранция за качество и ефективност.
9300 Добрич
бул. ,,3-ти март”№51

Телефон:058 600 466  ,  0898593988  ,0896536707   , 0876717110

E-mail адрес:agrooilofis@abv.bg

Базата на  Агро Ойл Къмпани